Kanal Tipi Fanlar

DREC - Dıştan Motorlu Prizmatik Kanal Fanı

REC - Prizmatik Kanal Tipi Fan

RAD - Yuvarlak Kanal Tipi Radyal Fan