Alüminyum Kanatlı Aksiyel Fanlar

DAXI - Dıştan Motorlu Aksiyel Fan

HAXI - Hücreli Aksiyel Fan

PAXI - Exproof Motorlu Fan

TAXI - Duman Egzoz Fanı

AXI - Basınçlandırma Fanı